Priser og medlemskap

Ønsker du å bli medlem i Kristiansund og Frei hestesportsklubb?


Da har vi to typer medlemsskap.


Enkeltmedlemsskp: 500,-

Familiemedlemsskap: 700,-


Innmelding i klubben skjer via nettsiden Min Idrett

Ønsker  du å benytte deg av fasilitetene på senteret?


Priser på hall- og ridebanekort er differansiert ut i fra om du ønsker å bidra på dugnad eller ikke. Ved å velge det rabatterte dugnadskortet forplikter du deg til 52 timer dugnad i løpet av årskort og 26 timer på havårskort.

Eksempel på dugnad er å hjelpe til når det arrangeres stevner.


Vi har masse flott hindermateriell, og dressurrail som blir satt opp på våren/sommeren som står fritt for alle med hall- og ridebanekort å benytte seg av!


Helårskort uten dugnad: 3500,- (andelseier 1750,-)

Helårskort med dugnad: 2500,- (andelseier 1250,-)


Halvårkort uten dugnad: 2000,- (andelseier 1000,-)

Halvårskort med dugnad: 1500,- (andelseier 750,-)


Familiemedlemsskap: 300,- i tillegg til kortene over


I tillegg tilbyr vi


Dagskort:

For medlemmer: 50,-

For ikke-medlemmer: 100,-

Disse kan betales på vipps!


For bestilling av hallkort, ta kontakt på regnskap@kfhk.no.


Alle som benytter seg av anleggets fasiliteter plikter

seg til å sette seg inn i reglene for bruk. Disse er hengt opp

i ridehallen.

Ønsker du å stå oppstallet på ridesenteret?


Vi kan tilby stallplass i egen klubbstall og videreformidle kontakt for leie i privatstallen på anlegget. Til begge stallene tilhører vaskespilt med varmt vann. Det er mulighet for å ha hesten i paddock eller i skråning etter ønske. Det er fire små beiter som man kan rullere på om sommeren.


Stallen er drevet på dugnad, og man blir satt opp på en fast fôring i uken per hest man har oppstallet. De fleste oppstallørene samarbeider i grupper om utslipp og innslipp.


Det er et lite og trivelig miljø på stallen, vi arrangerer i snitt to stevner per år i tillegg til noen små arrangementer som feks åpen dag.


Priser for oppstalling er:


Klubbstallen: 1500,- per mnd inkl møkkatømming


Stall Fredøen: 1000,- i områdeleie og 200,- i møkkatømming per mnd + leie til bokseier etter avtale

Vi kan formidle kontakt til bokseiere dersom det er ønskelig.


Helårskort på hall og ridebane blir automatisk belastet alle oppstallører.


For korttidsoppstalling under to uker inkludert baneleie:

250,- per døgn for medlemmer 

350,- per døgnfor ikke-medlemmer


For korttidsoppdtalling over to uker, inkludert baneleie og fóring (ikke spon):

150,- per døgn